Gizlilik Politikası ve Güvenlik

Arvicar Rent a Car (Arvicar), Site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Kullanıcıları ile yaptığı Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Arvicar, gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, Kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya site üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Arvicar ’a vermeleri gerekmektedir.Arvicar, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Arvicar veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Üye Bilgileri, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Arvicar tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Arvicar  ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Arvicar Site dâhilinde başka sitelere link verebilir.Arvicar, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Üye Bilgileri; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içerir.Arvicar, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe Üye Bilgilerinizden herhangi birini Arvicar ’ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Arvicar, işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında Kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

Bunlar;

- Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve sair yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kuralları gereği;

-Arvicar ile Kullanıcılar arasında imzalanan Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi ve diğer sözleşmeler hükümleri gereği;

- Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi halleri ile;

- Üyelerin haklarının ve güvenliklerinin korunması için bilgi vermenin gerekli olduğu diğer hallerdir.

Arvicar, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

Arvicar, Kullanıcılar ve Kullanıcıların Site kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin Kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Siteyi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış Kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya Kullanıcı e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.

Google reklamlarının Siteye yönlendirilmesi esnasında Google Kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Arvicar, tarafından Site dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilen bilgiler,Arvicar ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu Kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Arvicar, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Sitede yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Arvicar’ ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.